Välkommen till Mavacon

Mavacon AB är en teknikkonsult med inriktning mot samhällsbyggnad. Vi är ett litet bolag med stort kunnande och kontaktnät.
Vi erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad, mark, gata och VA. Tjänsterna kan vara allt från tidiga skeden till färdig anläggning. Nedan listas olika tjänster vi har god erfarenhet av och kan erbjuda våra kunder.

 

 • Projektering, väg, mark, VA och dagvatten
 • Utredning, väg, mark, VA och dagvatten
 • Tidiga idéskisser
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Kostnadskalkyler för anläggningsprojekt
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Exploateringsområden
 • Bygg- och projektledning
 • Besiktningar
 • Geoteknisk handläggning, översiktliga geotekniska utredningar
 • Volymberäkningar (deponier, bergtäkter, grustag)
Vi finns i Falun men har uppdrag över hela landet, från Malmö i söder till Funäsdalen i Norr. Samtliga medarbetare har ett flertal års erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat hos olika konsultbolag, entreprenörer och kommuner.
Kontakta oss gärna ingen fråga är för stor eller liten för oss, beroende på uppdrag sätter vi samman den uppdragsgrupp vi anser bäst lämpad för att driva uppdraget mot utsatt mål.

 

© Mavacon AB 2018