Hem

Välkommen till Mavacon

Mavacon är en teknikkonsult med inriktning mot samhällsbyggnad. Vi är ett litet bolag med stort kunnande och kontaktnät.

Vi erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad, mark, gata, VA och miljö. Tjänsterna kan vara allt från strategiska utredningar och förstudier i tidiga skeden till färdig anläggning. Nedan listas olika tjänster vi har god erfarenhet av och kan erbjuda våra kunder.

 • Projektering, väg, mark, VA-ledningsteknik, VA-process och dagvatten
 • Utredning, väg, mark, vattenresurser, VA-ledningsteknik, VA-process och dagvatten
 • Tidiga idéskisser
 • Detaljplaner och översiktsplaner
 • Kostnadskalkyler för anläggningsprojekt
 • Upprättande av förfrågningsunderlag
 • Exploateringsområden och VA-utbyggnadsområden
 • Bygg-, projekt- och projekteringsledning
 • Besiktningar
 • Geoteknisk handläggning, översiktliga geotekniska utredningar
 • Volymberäkningar (deponier, bergtäkter, grustag)
 • Miljö- och tillståndshantering

Vi finns i Falun men har uppdrag över större delen av landet, från Malmö i söder till Funäsdalen i Norr. Samtliga medarbetare har många års erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat hos olika konsultbolag, entreprenörer och kommuner.

Kontakta oss gärna då ingen fråga är för stor eller liten för oss. Beroende på uppdrag sätter vi samman den uppdragsgrupp vi anser bäst lämpad för att driva uppdraget mot utsatt mål.

Vår drivkraft är att tillsammans med beställarens organisation hitta de bästa och effektivaste lösningarna. Vår ambition är att på det sätt som passar beställaren bäst bistå från planering till färdig anläggning. Vi är helt enkelt rådgivande ingenjörer och samhällsplanerare med beställarorganisationens bästa för ögonen.

© Mavacon AB 2018