Kontakt

Mavacon AB
Sturegatan 87
791 60 Falun

Vet du redan vem du söker så finns våra kontaktuppgifter nedan.

Rune Falk

Gata/Mark/VA, Byggledning, Besiktningar och projektledning

Telefon:  070-216 27 75

e-post: rune.falk@mavacon.se

Patrik Johnsson

Geoteknik, Gata/Mark , Deponier, Projektledning

Telefon: 073-031 11 99

e-post: patrik.johnsson@mavacon.se

Truls Persson

Väg/ VA/ Mark, Dagvatten, Projektledning

Telefon: 073-031 11 88

e-post: truls.persson@mavacon.se

Torbjörn Ågren

VA/ Mark, Byggledning, Projektledning

Telefon: 073-031 10 23

e-post: torbjorn.agren@mavacon.se

Marina Fyhr

Detalj- och översiktsplanering, Tidiga idéskisser

Telefon: 073-031 10 68

e-post: marina.fyhr@mavacon.se

Yngve Hedman

VA/ Mark, Byggledning, Projektledning, Besiktningar

Telefon: 073-031 18 55

e-post: yngve.hedman@mavacon.se

Max Reblin

Väg/ VA/ Mark

Telefon: 072-588 29 62

e-post: max.reblin@mavacon.se

Anders Sölscher

Mark och VA-ingenjör

Telefon: 072-716 40 20

e-post: anders.solscher@mavacon.se

Mattias Sandmark

Väg/ VA/ Mark

Telefon: 070-611 63 77

e-post: mattias.sandmark@mavacon.se

Anders Håkansson

Mark, VA och Dagvatten

Telefon: 073-052 44 76

e-post: anders.hakansson@mavacon.se

Johan Eriksson

Mark och VA ingenjör

Telefon: 0727-24 61 60

e-post:
johan.eriksson@mavacon.se

Mathias Westin

Planarkitekt/ Trafikplanerare

Telefon 072-728 07 76

e-post: mathias.westin@mavacon.se

Andreas Strömstedt

VA-ingenjör

Telefon: 070-204 68 04

e-post:
andreas.stromstedt@mavacon.se

© Mavacon AB 2018