Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Vi arbetar utifrån Svensk standard för Ledningssystem för kvalitet likvärdigt med ISO 9001:2015. Mavacon skall alltid sträva efter att kunden får den kvalitet som förväntas. Detta innebär att:
 • Vi strävar efter noll fel
 • Vi säkerställer en hög och bred kompetens inom företaget
 • Var och en vet sitt ansvarsområde och sina befogenheter
 • Vi följer de lagar, föreskrifter och regelverk som finns
 • Lyhördhet och engagemang genomsyrar alla våra åtaganden
 • Vi utför erfarenhetsuppföljning på uppdragen

Miljö

Vi arbetar utifrån Svensk standard med Miljöledningssystem likvärdigt med ISO 14001:2015. Mavacon skall alltid beakta miljöaspekter i sitt arbete, både vad gäller vår egen verksamhet och de lösningar och förslag som används i uppdragen. Detta innebär att:
 • Vi föreslår energieffektiva åtgärder
 • Vi föreslår användning av miljövänliga materiel och utrustningar
 • Vi föreslår återanvändning, återvinning och sortering av rivningsmateriel
 • Vi gör miljömedvetna inköp och spar elenergi
 • Vi källsorterar kontorsavfallet.
 • Vi strävar efter en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö för vår personal
© Mavacon AB 2018