Projekt

Aktuella projekt

Mavacon arbetar med ett flertal olika projekt från Malmö i söder till Idre i norr. Ett mindre axplock av aktuella projekt redovisas nedan.
 • Exploateringsområde, Nordanå Malmö
  Projektet är ett exploateringsområde för 55 tomter. Här har Mavacon som uppgift att ta fram förfrågningsunderlag för vägar, gator, VA och grovterrassering av samtliga tomter i området. Byggstart planeras till hösten 2016.
 • VA-utredning Lisselbo/ Kniva
  Mavacon genomför VA-utredning, för att kunna optimera VA-försörjning till nya områden. En jämförelse mellan olika alternativ till lösning samt möjligheten att nyttja befintlig kapacitet på bästa sätt.
 • Edsgatan, Karlstad
  Projektet innebär mark och VA projektering för ett exploateringsområde med 16 tomter. Marken sluttar ner mot sjön Alstern och villorna kommer få en fantastisk utsikt. Som projektör innebär detta stora utmaningar att på ett effektivt sätt uppnå massbalans, samtidigt som köparna får användbara och lättskötta tomter.
 • Parkering Clas Ohlson, Insjön
  Clas Ohlson i Insjön expanderar  ständigt och behöver fler parkeringsplatser till sin personal. Mavacon tar fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad för utbyggnad av 30 ytterligare parkeringsplatser samt förslag för fortsatta utbyggnationer.
 • Detaljplan Stabergsviken, Falun
  Mavacon tar fram VA-utredning till detaljplan i Stabergsviken
 • Karlslunds deponi, Avesta
  Mavacon utvärder geoteknik och tar fram handlingar för sluttäckning av deponi.
 • FOI projekt cykelvägar, Helsingborg
  Mavacon projekterar och tar fram handlingar för byggandet av enkla cykelvägar/ bymiljövägar i Helsingborgs kommun. Projektet är ett Forsknings och utvecklingsprojekt med mål att kunna ta fram nya riktlinjer till kommande VGU.
© Mavacon AB 2018